Vakmanschap

Webinar 'Gescheiden ouders'

Regelmatig komen er vragen binnen hoe het nu zit met een ouder met of zonder gezag. Moet je de ouder (met of zonder gezag) van informatie voorzien als hij of zij erom vraagt? En welke informatie dien je dan te verstrekken of juist niet? Als ouders gezamenlijk gezag hebben, kan dan een ouder alleen een beroep doen op vrijstelling? En kan een ouder zonder goedkeuring van de ander ouder het kind op een school inschrijven?

Inhoud

De meest gestelde vragen zullen worden behandeld tijdens dit webinar en uiteraard is er ook de mogelijkheid nog meer vragen te stellen over dit onderwerp.

Voor wie

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Deelname is kosteloos en uitsluitend voor leden. Meld je snel aan!

Door wie

Het webinar 'Gescheiden ouders' wordt gegeven door Carolien de Bruin. Carolien heeft veel ervaring als docent en trainer voor leerplichtambtenaren en ketenpartners.

Praktische informatie

  • Het webinar vindt plaats op 23 juni van 9.30 tot 10.30 uur.
  • Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Deelname is kosteloos. 
  • Persoonsgegevens worden door Ingrado uitsluitend gebruikt voor interne activiteiten. Ingrado beheert persoonsgegevens op de wijze die de wet (AVG) voorschrijft.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 12 deelnemers) gaat deze training niet door

Agenda

Deze module staat op dit moment niet op het programma voor de komende periode.

Algemene Voorwaarden


Klik hier voor Algemene Voorwaarden van Ingrado. In de algemene voorwaarden vind je bij hoofdstuk 4 de bepalingen over annuleren, vervanging, privacy en betalingen.