Vakmanschap

Training Aan de slag met de MAS

Leer meer over de Methodische Aanpak Schoolverzuim en de toepassing in de praktijk

Ben jij in grote lijnen bekend met de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) en nog op zoek naar de manier waarop je er echt mee aan de slag kunt? Wil jij hier samen met collega leerplichtambtenaren en de ketenpartners over sparren en ervaringen uitwisselen? Kom dan naar de training 'Aan de slag met de MAS'.

Lees meer

Methodische Aanpak Schoolverzuim online training

Eenduidig werken met de MAS.

Altijd al willen weten hoe de MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim) werkt? Sluit dan nu aan bij de online training verzorgd door Mr. Carolien de Bruin. De MAS zorgt door een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase dat er snel stappen kunnen worden gezet bij de aanpak van schoolverzuim, met als uiteindelijk doel terug- of toeleiding naar een passend onderwijsprogramma in nauwe samenwerking met de ketenpartners.

Lees meer

Intervisie voor leidinggevenden

Doe mee aan de Authentiek Leiderschap Intervisiesessies

In je rol als leidinggevende leerplicht en/of RMC kom je regelmatig voor vraagstukken en dilemma’s te staan. Intervisie is een manier om inzicht te krijgen in jezelf en het speelveld waarin je werkt. Samen met andere leidinggevenden ga je actief aan de slag om snel en met diepgang tot oplossingen te komen voor jouw vragen en dilemma’s. Intervisie op basis van de methodiek van Authentiek Leiderschap is een effectieve en efficiënte vorm van ontwikkelen.

Lees meer

‘Angst om weer naar school te gaan vanwege corona!’

In gesprek met ouders over angst voor corona.

Nu de scholen langzamerhand weer open gaan, blijkt dat sommige ouders het nog te spannend vinden om hun kind naar school te laten gaan. De zorgen van ouders zijn natuurlijk zeer begrijpelijk en in een aantal gevallen ook terecht. Maar hoe voer je een goed gesprek hierover?

Lees meer

Training tot intervisiebegeleider

Een trainingsspecial voor de rayoncontactpersonen (RCP) van Ingrado

Werk je graag met groepen en vind jij de professionele ontwikkeling van de collega’s in het veld van leerplicht en RMC ook zo belangrijk? Ben je actief als RCP bij Ingrado? Doe dan mee aan de gratis training tot begeleider van intervisiegroepen in je eigen regio!

Lees meer

Online training Morele Oordeelsvorming

Hoe kom ik als LPA tot een weloverwogen en gefundeerd oordeel rondom corona-angst?

Door corona zijn er allerlei nieuwe vragen en dilemma’s ontstaan bij jullie. Hier zijn niet altijd concrete antwoorden op mogelijk. Belangrijk is om de angst serieus te nemen en tegelijkertijd uit te zoeken wat er nodig is om een kind weer naar school te krijgen. Belangrijk daarbij (en ook bij andere casuïstiek!) is het ontleden van de vraag.

Wil je een afgewogen oordeel leren vormen, doe dan mee met de training Morele oordeelsvorming op 22 juni. Online! 

Heb je al eerder de training al gevolgd? Doe dan mee met de vervolgtraining Moreel beraad. Meld je meteen aan.

Lees meer

Leerplicht en RMC voor ondersteuners

Versterk je ondersteunende rol en kom meer te weten over leerplicht en RMC

Heb je in je werk te maken met leerplicht en RMC, niet als leerplichtambtenaar of als RMC consulent, maar als ondersteunend professional of registratiemedewerker? Heb je regelmatig contact met scholen, ouders en zou jij graag meer willen weten over bijvoorbeeld vrijstellingen, verlofregelingen en de basis van de wetgeving. En daarnaast ook zaken willen uitwisselen met je collega vakgenoten? Dan is deze training Leerplicht en RMC voor ondersteuners iets voor jou.

Lees meer

Mens erger je niet

Een online inspiratiesessie

Je bent als professional dagelijks bezig met het begeleiden van mensen. Dat doe je met veel plezier en met oog voor de ander. Maar wat nu als die ander in je allergie zit?  Je ergeren kost energie & levert weinig op. Maar hoe kun je daar handig mee omgaan? 

Lees meer

Voorbij weerstand

Een online inspiratiesessie

Je kent het vast wel: iemand 'die in de weerstand zit'. En misschien nu nog wel vaker, bijvoorbeeld als je mensen attendeert op 1,5m afstand of het dragen van een mondkapje. 

Lees meer

Uit de reparatiereflex

Een online inspiratiesessie

Vanuit betrokkenheid en bevlogenheid wil je ouders en jongeren verder helpen. Met advies, oplossingen en regelwerk. Die 'reparatiereflex' is heel mooi, maar heeft ook nadelen, zeker als daardoor hun zelfsturing afneemt en jouw werkdruk toeneemt.

Lees meer

Webinar 'De rol van leerplicht in tijden van corona'

Leerplicht heeft als ‘spin in het web’ een bemiddelende rol tussen scholen, ouders, ketenpartners. Vanuit deze rol wordt de leerplichtambtenaar vaak benaderd om advies te geven. Ook in tijden van corona.

Lees meer

Webinar 'Gescheiden ouders'

Regelmatig komen er vragen binnen hoe het nu zit met een ouder met of zonder gezag. Moet je de ouder (met of zonder gezag) van informatie voorzien als hij of zij erom vraagt? En welke informatie dien je dan te verstrekken of juist niet? Als ouders gezamenlijk gezag hebben, kan dan een ouder alleen een beroep doen op vrijstelling? En kan een ouder zonder goedkeuring van de ander ouder het kind op een school inschrijven?

Lees meer

Webinar ' Praktijkleren en MBO certificaten door de SBB'

Op 25 augustus verzorgt de SBB een webinar praktijkleren voor onze leden. We gaan horen wat de kansen en mogelijkheden zijn bij opleidingen die leiden tot een diploma, mbo-certificaat of een praktijkverklaring.

Lees meer

Webinar 'Artikel 41 Wet primair onderwijs'

Wat is er mogelijk met betrekking tot flexibel onderwijs, topsport onder schooltijd in relatie tot artikel 41 van de Wet op het primair onderwijs?

Lees meer