Vakmanschap

Webinar 'Welke vragen heb je nog over corona?'

Inhoud

In dit online webinar wordt ingegaan op corona in relatie tot de MAS, samenwerking in de keten, deurbezoeken, melden van verzuim en angst voor corona. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

Voor wie

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Deelname is kosteloos en uitsluitend voor leden. Meld je snel aan!

Door wie

Het webinar 'Welke vragen heb je nog over corona?' wordt gegeven door Carolien de Bruin van InfanSius. Carolien heeft veel ervaring als docent en trainer voor leerplichtambtenaren en ketenpartners.

Praktische informatie

  • Het webinar vindt plaats op 24 maart van 9.30 tot 10.30 uur.
  • Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Deelname is kosteloos. 
  • Persoonsgegevens worden door Ingrado uitsluitend gebruikt voor interne activiteiten. Ingrado beheert persoonsgegevens op de wijze die de wet (AVG) voorschrijft.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 12 deelnemers) gaat deze training niet door

Agenda

Deze module staat op dit moment niet op het programma voor de komende periode.

Algemene Voorwaarden


Klik hier voor Algemene Voorwaarden van Ingrado. In de algemene voorwaarden vind je bij hoofdstuk 4 de bepalingen over annuleren, vervanging, privacy en betalingen.