Vakmanschap

Webinar 'De rol van leerplicht in tijden van corona'

Leerplicht heeft als ‘spin in het web’ een bemiddelende rol tussen scholen, ouders, ketenpartners. Vanuit deze rol wordt de leerplichtambtenaar vaak benaderd om advies te geven. Ook in tijden van corona.

Inhoud

In dit online webinar hoor je meer over de rol van leerplicht. Er wordt ingegaan op onder andere de MAS, samenwerking in de keten, deurbezoeken, melden van verzuim, angst voor corona. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

Voor wie

Dit webinar is uitsluitend voor leden van Ingrado. 

Door wie

Het webinar 'De rol van leerplicht in tijden van corona' wordt gegeven door Carolien de Bruin van InfanSius. Carolien heeft veel ervaring als docent en trainer voor leerplichtambtenaren en ketenpartners.

Praktische informatie

  • Het webinar vindt plaats op 22 februari van 9.30 tot 10.30 uur.
  • Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Deelname is kosteloos. 
  • Persoonsgegevens worden door Ingrado uitsluitend gebruikt voor interne activiteiten. Ingrado beheert persoonsgegevens op de wijze die de wet (AVG) voorschrijft.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 12 deelnemers) gaat deze training niet door

Agenda

Deze module staat op dit moment niet op het programma voor de komende periode.

Algemene Voorwaarden


Klik hier voor Algemene Voorwaarden van Ingrado. In de algemene voorwaarden vind je bij hoofdstuk 4 de bepalingen over annuleren, vervanging, privacy en betalingen.