Vakmanschap

‘Angst om weer naar school te gaan vanwege corona!’

Nu de scholen langzamerhand weer open gaan, blijkt dat sommige ouders het nog te spannend vinden om hun kind naar school te laten gaan. De zorgen van ouders zijn natuurlijk zeer begrijpelijk en in een aantal gevallen ook terecht. Maar hoe voer je een goed gesprek hierover?

Inhoud

In de training “Angst om weer naar school te gaan vanwege corona!” ga je samen met andere deelnemers aan de slag om dit gesprek goed vorm te kunnen geven. Je krijgt argumenten aangereikt die pleiten voor het schoolbezoek van de leerling. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan praktische inhoudelijke vragen rond het virus en de schoolgang.

Onafhankelijk daarvan ligt de focus van de training op:

  1. Hoe voer je een gesprek met iemand die angstig is?
  2. Wat is angst en wat doet het met ouders en kinderen?
  3. Vragen wat er nodig is, zodat de leerling wel naar school kan.

Na afloop van de training ben je in staat om deze gesprekken op een zodanige wijze vorm te geven dat de ouder zich gehoord voelt. Daardoor wordt de kans groter dat de schoolgang weer op orde komt. In een aantal gevallen zullen er meerdere gesprekken nodig zijn.  

Voor wie

Voor iedereen die beroepsmatig (leerplichtambtenaren, onderwijspersoneel, jeugdgezondheidszorg) betrokken is bij het weer naar school gaan in deze “coronatijd”. 

Door wie

Trainer Esther Musch heeft veel ervaring met het werken in de jeugdzorg en het onderwijs. Zij kent het werkveld van de leerplicht en het onderwijs goed. Daarnaast heeft zij de succesvolle training “deurgesprek” verzorgd die Ingrado in april heeft aangeboden.

Praktische informatie

Data:

Zie data en tijden rechts in beeld.

Locatie: Teams

 

Praktische informatie:

  • De kosten voor het volgen van deze training bedragen € 50,- per deelnemer voor leden van Ingrado. Voor niet-leden is dit €75,= Dit is inclusief (digitaal) lesmateriaal.
  • Na inschrijving volgt een factuur (deze wordt verstuurd als training zeker doorgaat; de training gaat door bij minimaal 6 deelnemers) en een bevestiging waarin je alle praktische informatie ontvangt.
  • Bij annulering van je inschrijving binnen 2 werkdagen voor aanvang van de training wordt geen restitutie van de trainingskosten verleend, wel kun je een vervanger regelen. De vervanger geeft zijn of haar naam en gegevens vooraf schriftelijk door aan Ingrado.
  • Persoonsgegevens worden door Ingrado uitsluitend gebruikt voor interne activiteiten. Ingrado beheert persoonsgegevens op de wijze die de wet (AVG) voorschrijft.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 6 deelnemers) gaat deze training niet door

Agenda

Deze module staat op dit moment niet op het programma voor de komende periode.

Algemene Voorwaarden


Klik hier voor Algemene Voorwaarden van Ingrado. In de algemene voorwaarden vind je bij hoofdstuk 4 de bepalingen over annuleren , vervanging, privacy en betalingen.